A tárcavezető hangsúlyozta: a mai világ, időnként nemzetellenesnek tűnő kihívásainak, csak akkor tudunk megfelelni, ha megvédjük szuverenitásunkat, nemzeti méltóságunkat és egyetemes keresztény értékeinket.

Kép letöltése
 
Fotó: Kovács Zoltán

Ünnepi beszédében az agrárminiszter kiemelte, a forradalmunk és szabadságharcunk öröksége arra kötelez bennünket, hogy mi is a jövő felé forduljunk, formáljuk és tovább gyarapítsuk szellemi, lelki és nemzeti hagyományainkat.  Nagy István szavai szerint 1956 hősei példát mutattak a hitért folytatott harcban, alázatosak voltak a hatalom gyakorlásában és könyörületet tanúsítottak minden egyes emberrel szemben. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország egy olyan ezeréves keresztény állam, amely soha nem tűrte az elnyomást, a diktatúrát, a zsarnokságot, az igazságtalanságot. Hozzátette: büszkén vállaljuk politikánk keresztény gyökerei és hagyományai között ezeket a gondolatokat.

A miniszter kiemelte: „egy egészséges nemzet csak úgy lehet egy nemzeti közösség szerves része, ha soha nem adja fel szuverenitását, soha nem veszíti el nemzeti méltóságát.” Nagy István arra is emlékeztetett, hogy a forradalmat követő megtorlás visszahelyezte ugyan a régi hatalmat, de nem volt képes kiirtani a nép lelkéből a szabadság szellemét.
 
Forrás: komany.hu
 

Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Dr. Vidóczi Henriett, az Iharosi Erdészet erdőművelési ágazatvezetője

Dr. Vidóczi Henriett kitűnetését veszi át

Vidóczi Henriett Kaposvár szülötte. A helyi általános iskola elvégzése után a budapesti Patrona Hungariae Gimnáziumban szerez érettségi bizonyítványt. Majd felvételt nyer a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára, ahol 1996-ban erdőmérnöki diplomát kap. Érdeklődésének fókuszában a műszaki, környezetvédelmi kérdések, és a problémák lehetséges megoldása kerül. Felhagyott kőbánya rekultivációjából készíti el diplomatervét. Az erdőmérnöki diploma kézhezvételét követően az Alma Máterében marad, hogy tudományos kutatómunkán keresztül mélyítse el tudását, mely eredményeként summa cum laude minősítéssel avatják doktorrá 2005-ben. Doktori kutatásának az erdővédelem területét választja. A szelídgesztenye kéregrákja a Soproni hegységben címmel készített doktori dolgozat kutatói tevékenysége során eredményesen tárta fel a megbetegedés folyamatát, talált alkalmazható gyógymódot. Szakmai pályafutása során is ez a szemlélet vált munkája zsinórmértékévé.
Szakmai pályafutását a SEFAG Zrt. jogelődjénél kezdte meg. Több szervezeti egységnél, más-más pozíciókban tevékenykedve ismerte meg a társaság működését, a gyakorlati szakmai megfontolásokat, majd a SEFAG Zrt. Iharosi Erdészetéhez kerül erdőművelési ágazatvezetői munkakörbe. Erdőművelőként a költséghatékony, magas minőségen elvégzett, szakmailag korrekt munkát tartja elfogadhatónak. Az erdészeti egységnél található változatos élőhely és az ebből fakadó szakmai kihívások jelentik számára az inspirációt. Sikeresen dolgozik a Somogyban jellemző cserebogár fajok kártételének mérséklésén. Napi feladatai mellett aktívan vesz részt az alkalmazó SEFAG Zrt. K+F tevékenységében. Szakértője és részese nagy területek őshonos erdőtelepítési programjának. Tudományos munkatársa az „Új utak a fatermesztésben” − „Fás szárú megújuló növényi energiaforrások üzemi termelésbe vonása kedvezőtlen adottságú termőhelyeken” címmel induló üzemi méretű kísérletnek. Részese az országban átfogó jelleggel életre hívott „Agrárklíma2” projektnek, melyben komoly eredmények születtek a klímaváltozás, valamint annak gazdálkodási hatásai, a felkészülés, megelőzés terén. Szerzett tapasztalatait folyamatosan építi be napi munkavégzésébe. Tudását megosztja kollégáival, állandó előadója szakmai továbbképzéseknek. Az erdőművelési ágazatban folytatott kiemelkedő tevékenysége mellett időszakosan ellátja szervezeti egységénél a vadgazdálkodási ágazat irányítását is. Komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy erdészeténél megfelelő minőségű közjóléti infrastruktúra álljon az erdőlátogatók rendelkezésére. Szenvedélyes kezelője az országban ismert Ágneslaki arborétumnak, neki köszönhetően alakul ki a Pete-kúti forrásnál erdei pihenőhely, illetve ide vezető túraútvonal.

Figyelmes, de határozott vezető. Munkavégzése során odafigyel mind a beosztottai, mind a bedolgozó vállalkozások alkalmazottaira, az alkalmazottak munkakörülményeire, de szakmai véleményüket is meghallgatja, javaslataikat figyelembe veszi döntései során. Energikus, innovatív személye, alapossága és kitartása, nem csak munkáltatója a SEFAG Zrt-n belül ismert és elismert. Az erdővédelem terén − különös tekintettel a cserebogár fajok kártétele jelentette problémákra − elért eredményei, a velük kapcsolatban tartott számos előadás és publikáció országosan ismertté tette személyét az erdészeti szakemberek körében.
Tevékeny tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek. Szakmai rendezvények előkészítője, lebonyolítója. Aktív szerepet vállal az erdészeti kutatások gyakorlati kísérleteiben, oktat és előadásokat tart továbbképzéseken.

Dr. Vidóczi Henriett úrhölgyet erdészeti tudományok területén elért gyakorlati megoldásai, szakmai pályafutásának sikerei, azaz személyes teljesítménye egyértelműen teszik méltóvá Miniszteri Elismerő Oklevél kitűntetésre.

Gratulálunk!